دانشنامه مهاجرت

  مهاجرت

 • اخذ تابعیت ترکیه از طریق ازدواج • اتباع خارجی در خاک ترکیه می توانند با اتباع کشور ترکیه ازدواج نمایند و بدین واسطه جهت اخذ اقامت دایم این کشور اقدام نمایند.  مراحل ازدواج اتباع خارجی اندکی با اتباع ترکیه متفاوت می باشد. برای نمونه اتباع ایرانی متقاضی ازدواج در خاک این کشور می بایستی از کنسولگریهای ایران برگ تجرد گرفته و به تائید وزارت امور خارجه ترکیه در آنکار برسانند. در ذیل مراحل کامل انعقاد عقد ازدواج در ترکیه به شرح ذیل آمده است:

  اگر یکی یا هردوی طرفین ازدواج ایرانی باشند ، هردو شخصا می بایستی به کنسولگری ایران در خاک ترکیه مراجعه کرده و برگه تجرد دریافت نمایند و جهت تائید آن به وزارت امور خارجه ترکیه ببرند. لازم به توضیح است که دختران ایرانی بر اساس قوانین ایران می بایستی اجازه پدر داشته باشند لذا باید اجازه نامه پدر و یا گواهی فوت وی را به کنسولگری ارائه دهند. برای دریافت برگ تجرد اصل شناسنامه به اضافه پاسپورت و ۳ قطعه عکس خواسته می شود. برای آزمایش خون ، متقاضیان ازدواج می بایستی به بیمارستان های دولتی و یا موسسات غیر انتفاعی و خیریه مراجعه کرده و تا در مورد بیماری های ارثی و خونی آزمایشاتی صورت بپذیرد. پس از آن فرم های ویژه از شهرداری ها گرفته شده و فرم ویژه ازدواج در دفاتر ثبت اسناد ترکیه باید به تائید برسد.

  پس از پایان عقد رسمی در ترکیه زوجین در کشور ترکیه رسما زن و شوهر محسوب می شوند. برای ثبت رسمی این ازدواج در ایران می بایستی برگه عقد در ترکیه را به کنسولگری ایران برده و در آنجا  مدارک ازدواج خود را به ثبت برسانند.

  آنچه که گفته شد ، مربوط به ازدواج تبعه ایرانی مقیم در خاک ترکیه بود ، اما راه دیگر ،ازدواج تبعه ایران با تبعه ترکیه از داخل ایران می باشد که بدین واسطه جهت مهاجرت به این کشور اقدام نمود.

  در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان ، یکی از راههای اخذ تابعیت کشور دیگر ازدواج است. در نظامات سابق حقوقی ازدواج با یک مرد موجب تحمیل تابعیت می شد؛ برای مثال در نظام حقوقی ایران ودر قانون مدنی مقرر شده که اگر یک خانم غیر ایرانی با یک مرد ایرانی ازدواج کند ، تابعیت ایرانی به آن بانو اعطا می شود و اگر زوج (مرد) خارجی با زن ایرانی ازدواج می کرد ، این ازدواج قطعاً منجر به اخذ تابعیت نمی گردید . لیکن این وضع حقوقی در اکثر کشورهای دنیا تغییر نموده است . اکنون اگر شخصی با یک نفر در کشوری ازدواج کند ، می تواند اقامت کشور مذکور را اخذ کند و پس از مدتی که از اقامت بگذرد ، این اقامت تبدیل به تابعیت می شود .

  برای اخذ اقامت کشور دیگر از طریق ازدواج اغلب شخص باید یک سری فرم های خاص را تکمیل نموده و همچنین عده ای از مدارک را تحویل نماید تا بتواند اقامت آن کشور را اخذ کند .

  در مورد کشور ترکیه هم در صورتی که شما با یک نفر ازدواج کردید که تبعه آن کشور می باشد می توانید تقاضای اقامت این کشور را داشته باشید ، البته به یاد داشته باشید اقامت با تابعیتتفاوت داشته و معمولاً طول مدت دریافت ویزا برای همسر مقیم یا همسر تبعه یک کشور دیگر فرق می کند .

  به بیان دیگر اگر فرضاً شما با یک آمریکایی ازدواج کنید (تبعه آمریکا) طول مدت دوره ای که اخذ ویزای همسر طول می کشد ، حدود شش ماه تا یک سال و نیم است ، لیکن برای شخصی که گرین کارت آمریکا دارد اگر بخواهد همسرش را به آمریکا بیاورد حدود سه تا چهار سال است.

  در کشور ترکیه هم نظیر آنچه در فوق شرح دادیم فرق می کند که شما با یک تبعه ازدواج کنید یا با کسی که فقط اقامت دارد.

  البته در بسیاری از کشورها پروسه برای هیچ یک از موارد (چه همراه برای تبعه و چه همراه برای مقیم) بیش از یک سال نخواهد بود.

  در مورد اخذ تابعیت از طریق ازدواج در کشور پرتغال باید مدارک شما را بررسی کنیم تا بتوانیم تعیین کنیم که طول مدت اخذ اقامت از طریق ازدواج برای شما چه میزان خواهد بود.

  نکته حائز اهمیت این که مؤسسه حقوقی ملک پور تنها یک مؤسسه حقوقی است و مقصود از اخذ اقامت ازدواج یا اخذ تابعیت از طریق ازدواج تنها انجام امور حقوقی مربوط به این می باشد؛ فلذا انتخاب زوج و یا زوجه بر عهده خود متقاضی بوده و این موسسه در این زمینه هیچ گونه مسئولیتی را پذیرا ننمی باشد.

  حتی اگر شما بخواهید دعوائی را علیه زوج یا زوجه در کشور ثالث اقامه کنید موسسه حقوقی ملک پور در این خصوص ارائه به خدمت رسانی به متقاضیان می نماید.

  به هر ترتیب چنانچه در مورد امور حقوقی ازدواج در خارج از کشور ، ازدواج با تبعه خارجی ، آثار ازدواج با افراد مقیم کشور ترکیه ، دعوا علیه زوج یا زوجه ، اخذ اقامت از طریق ازدواج و این گونه مسائل حقوقی سؤال دارید ، با مشاورین ما تماس بگیرید تا در صورت امکان به شما کمک کنند .

  - See more at: https://www.iranmohajerat.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac/#sthash.8DIpvhGX.dpuf