دانشنامه مهاجرت

    مهاجرت

  • در باره رومانی  • رومانی ( Romania ) کشوری است واقع درجنوبشرق اروپا، جنوب اوکراین، جنوبغرب مولداوی، شمال بلغارستان، شرق مجارستان و صربستان ودرحاشیه دریای سیاه، پایتخت رومانی شهربوخارست ( Bucharest ) با ۱ میلیون و ۹۱۰ هزارنفرجمعیت میباشد .

    مساحت رومانی ۲۳۷٫۵۰۰ کیلومترمربع وجمعیت آن ۲۲ میلیون و ۲۷۶ هزارنفرمیباشد . شمال رومانی را رشته کوه های کارپاتیان ( Carpathian Mountains ) دربرگرفته است، شرق رومانی نیز سواحل دریای سیاه قراردارد، مرکزکشوررانیزفلات ترانسیلوانیا ( Transylvanian Plateau ) اشغال کرده است،شرق وجنوب رومانی نیزدشتوالاچیا ( Walachia Plains ) شامل میشود . به طورکلی رومانی ازنظراقلیمی دارای آبو هوای سردوکوهستانی است. رومانی درسال ۲۰۰۴ به عضویت ناتو درآمد ودرسال ۲۰۰۵ ، اتحادیه اروپا و رود رومانی را به این اتحادیه را از ۱ ژانویه ۲۰۰۷ تصویب کرد . نژاد ۸۹ % مردم رومانی رارومانیایی، ۶ % رامجار، ۲ % راایتالیایی،و ۲ % رانیز،آلمانی،روسی،ترک واوکراین تشکیل میدهند،همچنین دین ۸۶ % رومانیایی ها، ارتدکس، ۷ % پروتستان و ۴ % نیزکاتولیک میباشد . زبان رسمی رومانی، رومانیایی میباشد، همچنین زبان مجاری نیزرواج دارد . واحد پول رومانی،لئوبا واحد جزء ( بانی ) نام دارد . صادرات رومانی را اغلب، منسوجات و کفش، فلز و فرآورده ها فلزی، ماشین آلات وتجهیزات، موادمعدنی وسوخت، مواد شیمیایی وتولیدات کشاورزی تشکیل میدهند . همچنین رومانی روزانه ۱۲۲ بشکه نفت تولید میکند .