دانشنامه مهاجرت

  مهاجرت

 • سرمایه گذاری وثبت شرکت


 • کشور سوئد از جمله کشور های مورد تخصص ماست. در خصوص احوال شخصیه ، تابعیت یا مهاجرت سوئد می توانید با ما تماس بگیرید و به ما افتخار رسیدگی در موضوع مطروحه را احاله دهید.  در حال حاضر امکان سرمایه گذاری در کشور سوئد وجود دارد اما این کشور برای جذب سرمایه ونیروی مهاجر شرایط خاص خود را خواهد داشت .

  (موسسه حقوقی ملک پور برترین ارائه کننده خدمات حقوق داخلی و بین المللی) سرمایه ای را که با استفاده از آن می توان از طریق ویزای سرمایه گذاری کشور سوئد اقدام کرد ، حداقل مبلغ در حدود 150 هزار دلار (600 هزار کرون) می باشد که این سرمایه را به دو صورت می توان به کشور سوئد منتقل کرد :

  اولین حالت آن بدین گونه می باشد که می توان تمام این مبلغ را یک جا به کشور سوئد منتقل کرد و به محض ورود به کشور سوئد با استفاده از این سرمایه شروع به فعالیت کرد. دومین حالت آن بدین گونه می باشد که می توان تمام این مقدار پول را نه به صورت یکجا بلکه طی مراحل مختلف به کشور سوئد منتقل کرد. (موسسه حقوقی ملک پو ر برترین ارائه کننده خدمات حقوق داخلی و بین المللی) البته هزینه ثبت شرکت در سوئد بسیار نا چیز است ، لیکن ثبت شرکت در سوئد به مفهوم اخذ اقامت و سرمایه گذاری نیست .طبق تحقیقات ما ، چنان چه مایلید د ر سوئد برای مثال تجارتی را خریداری کنید باید یک سرمایه حداقلی را داشته باشید.

  لازم به ذکر است که نقطه اشتراکی که در هر دو روش وجود دارد این است که تمام مبلغ فوق الذکرباید به یکی از این دو روش به کشور سوئد منتقل گردد و در نهایت امر، این مبلغ پول باید صرف تجارت گردد. (موسسه حقوقی ملک پور برترین ارائه کننده خدمات حقوق داخلی و بین المللی) برای اقدام و انجام این کار نیز احتیاج به BUSINESS PLAN می باشد که توسط موسسه تهیه می گردد و در آن برنامه ای را که فرد متقاضی برای به کارگیری سرمایه خود در کشور سوئد دارد ، توضیح داده می شود.

  (موسسه حقوقی ملک پور برترین ارائه کننده خدمات حقوق داخلی و بین المللی) ویزای سرمایه گذاری کشور سوئد در بازه زمانی حداقل 8 تا 10 ماه قابل اخذ می باشد و بسته به کاری که فرد با استفاده از سرمایه خود در کشور سوئد انجام می دهد ، بعد از 3 یا 4 سال قابل تبدیل به اقامت دائم می باشد. (موسسه حقوقی ملک پور برترین ارائه کننده خدمات حقوق داخلی و بین المللی) چنان چه شما در سوئد سرمایه گذاری می کنید اما قادر به استیفای سود نباشید ، مالیات ندهید و اصول مقرره قانونی را رعایت نکنید ، اقامت شما به اقامت دائم تبدیل نخواهد شد. باز هم تکرار می کنیم که سرمایه گذاری به تنهایی دلیل بر اخذ اقامت نیست و بسیارند افراد کلاهبردار که به بهانه ثبت شرکت از مردم اخاذی می کنند. هزینه ثبت شرکت در سوئد کمتر از 500 دلار است و گاه برای یک ثبت شرکت از مردم بیش از 10 هزار دلار دریافت می کنند. شما برای اخذ اقامت سرمایه گذاری در سوئد بایستی مراحل مختلفی را طی کنید که در این راستا می توانید جهت دریافت اطلاعات با مشاورین ما تماس بگیرید.