دانشنامه مهاجرت

  مهاجرت

 • ویزای توریستی رومانی • آیا برای رفتن به رومانی به ویزا نیاز دارم؟

  شرایط ویزای توریستی  رومانی چیست؟

  ویزای اقامت کوتاه مدت رومانی چگونه اعطا می شود؟

  چه مدارکی برای ویزای توریستی رومانی لازم است؟

  ویزای اقامت بلند مدت رومانی چگونه اعطا می شود؟

  برای ارائه درخواست ویزای توریستی رومانی باید به کجا مراجعه کنم؟

  با توجه به مفاد قانون (EU) شماره 610/2013، در 18 اکتبر 2013، هنگام محاسبه حق اقامت متقاضیان کشورهای ثالث، یک دوره زمانی حداکثر 90 روز در هر دوره 180 روز باید در نظر گرفته شود. شما می توانید حق اقامت خود را با استفاده از حسابگری که برای این منظور، از طرف کمیسیون اروپا ارائه شده است، محاسبه کند.

  به موجب الزامات موجود در ماده 6 از GEO  194/2002 اصلاح شده، به محض ورود به مرز رومانی، باید مدارک زیر را ارائه دهید:

  الف) مدارک مسافرتی معتبر و مورد تأیید کشور رومانی؛

  به موجب قوانین (اتحادیه اروپا) شماره 610/2013، متقاضیان ویزا از کشورهای ثالث که مدت اقامت آنها در خاک کشورهای عضو به مدت حداکثر 90 روز در هر دوره 180 روز برآورد شود، مدارک مسافرتی معتبر که به آنها اجازه عبور می دهد، باید معیارهای زیر را دارا باشد:

  الف) باید حداقل برای سه ماه پس از تاریخ خروج از خاک کشورهای عضو معتبر باشد (در موارد توجیه پذیر اضطراری، این تعهد قابل چشم پوشی است)

  باید طی 10 سال گذشته صادر شده باشد (اسناد و مدارکی که قبل از سال 2003 صادر شده اند، قابل قبول نیست).

  تاریخ ورود باید اولین روز اقامت در خاک کشورهای عضو باشد، و تاریخ خروج باید آخرین روز اقامت در خاک کشورهای عضو باشد. ماندن بر اساس اجازه اقامت و یا ویزای بلند مدت ملی هنگام محاسبه طول مدت اقامت در خاک کشورهای عضو مد نظر قرار نمی گیرد.

  ب) ارائه ویزای ورود به رومانی و یا اجازه اقامت رومانی که مطابق با مفاد GEO  194/ 2002 اصلاح شده با توجه به قانون 157/2011 صادر شده باشد و یا، بسته به مورد، هر گونه مجوزی که به دارنده حق ترانزیت یا ماندن در خاک رومانی، بر اساس اسناد حقوقی اروپا که در رومانی اجباری و قابل اجرا باشد، را بدهد، به شرطی که در توافقنامه های بین المللی به شکل متفاوتی تصویب نشده باشد.

  ج) ارائه اسناد و مدارکی که هدف از سفر، شرایط اقامت و وجود امکانات مناسب جهت پشتیبانی مالی از کل دوره اقامت، و همچنین بازگشت به کشور مبدا، و یا گذر به کشور دیگری که اجازه ورود به آن را داشته باشد، را توجیه کند.

  د) ورود به کشور مقصد، و همچنین ترک خاک رومانی باید در مورد شهروندان کشورهای ثالث که از قلمرو ملی عبور می کنند، تضمین شود؛

  ه) شما جزء شهروندان کشورهای ثالث که از ورود آنها به خاک رومانی ممانعت می شود، نباشید و درخواست شما نامطلوب ثبت نشده نباشد؛

  و) هشدار در رابطه با امتناع از ورود شما در سیستم اطلاعات شنگن ثبت نشده باشد؛

  ی) شما به عنوان خطر برای امنیت ملی، نظم یا سلامت تلقی نشوید.

   

  اطلاعات عمومی در مورد ویزای رومانی و شرایط سفر به رومانی

  ویزا مدرکی است که دارنده آن را قادر می سازد که به هر ایست بازرسی مرزی رومانی مراجعه کند و برای عبور از خاک رومانی و یا اقامت کوتاه مدت در رومانی درخواست دهد. افسران ایست بازرسی مرزی خواهان اثبات آن هستند که شرایط عمومی ورود و اقامت در قلمرو رومانی طبق قانون رعایت شده باشد. بدون رعایت این شرایط، از ورود خارجی ها به قلمرو رومانی ممانعت می شود، حتی اگر متقاضی قبلاً ویزای رومانی را دریافت نموده باشد.

  با توجه به مفاد GO  194/ 2002 در مورد خارجی ها در رومانی، که اصلاح و تجدید چاپ شده است، ویزای رومانی از طرف هیئت های دیپلماتیک و هیئت های کنسولی رومانی در خارج از کشور اعطا می شود.

  انواع ویزای اعطا و صادر شده از طرف دولت رومانی:

  ویزای ترانزیت فرودگاه (نوع A) امکان دسترسی به و اقامت در منطقه بین المللی فرودگاه تا سوار شدن به هواپیما به کشور مقصد را فراهم می کند.
  ویزای ترانزیت (نوع B) امکان دسترسی به خاک رومانی، به منظور ترانزیت، به مدت حداکثر 5 روز را می دهد؛
  ویزای اقامت کوتاه مدت (نوع C) امکان ورود و اقامت کوتاه مدت خارجی ها در خاک رومانی به مدت 90 روز در یک دوره حداکثر 6 ماهه از تاریخ ورود را فراهم می کند (در مورد ویزای چند بار ورود (کثیرالورود)، مدت زمان اقامت از تاریخ اولین ورود محسوب می شود). ویزای اقامت کوتاه مدت رومانی برای اهداف زیر اعطا می شود: ماموریت رسمی دولتی، گردشگری، کسب و کار، دیدار خصوصی، حمل و نقل، شرکت در فعالیت های ورزشی، و همچنین رویدادهای فرهنگی، علمی یا دانشگاهی. در مورد دارندگان ویزای اقامت کوتاه مدت، حق اقامت قابل تمدید نیست.
  ویزای اقامت بلند مدت (نوع D) امکان ورود و اقامت خارجی ها در خاک رومانی برای یک دوره حداکثر 90 روز، برای اهداف زیر را فراهم می کند: فعالیت های اقتصادی، فعالیت های حرفه ای، فعالیت های تجاری (مانند سرمایه گذاری)، فعالیت های مذهبی و یا انسان دوستانه، کار، تحصیل، دیدار با خانواده، و همچنین پژوهش. حق اقامت در این مورد 90 روز است؛ با این حال، امکان تمدید این نوع ویزا با ارائه درخواست رسمی به دفتر مهاجرت رومانی که بخشی از وزارت مدیریت امور داخلی رومانی است، وجود دارد. درخواست تمدید حق اقامت باید شخصاً توسط متقاضیان به نزدیکترین شعبه دفاتر محلی دفتر مهاجرت رومانی به محل اقامت خود، حداقل 30 روز قبل از انقضای حق اقامت تعیین شده در ویزا ارائه شود. اقامت طولانی تر از مدت تعیین شده در ویزای مستلزم لغو ویزا و تعهد به ترک خاک رومانی است.
  ویزای اقامت کوتاه مدت و ویزای ترانزیت بطور استثنائى توسط افسران ایست بازرسی مرزی، در پست های بازرسی مرزی رومانی، با توجه به مفاد آیین نامه شورای (EC) 810/2009  پارلمان اروپا و شورای 13 ژوئیه 2009 در رابطه با ایجاد یک کد انجمن ویزا (کد ویزا) و مقررات (EC) شماره 562/2006 پارلمان اروپا و شورا، در رابطه با ایجاد یک کد انجمن حاکم بر قوانین عبور آزادانه افراد در سراسر مرزهای (شنگن کد مرز) که در مجله رسمی اتحادیه اروپا  / L 105 در 13 آوریل 2006 انتشار یافته، اعطا می شود.

  حق اقامت در خاک رومانی، که بر اساس ویزای اقامت کوتاه مدت به خارجی ها داده می شود، قابل تمدید نیست.

  هدف از سفر اشخاص خارجی به رومانی بر اساس ویزای اقامت کوتاه مدت در طول اقامت آنها در خاک رومانی قابل تغییر نیست.

  ویزای اقامت بلند مدت تنها باید با تصویب وزارت مدیریت امور داخلی – دفتر مهاجرت رومانی-  اعطا شود.

  اشخاص خارجی که با ویزای اقامت بلند مدت وارد خاک رومانی شده اند، می توانند برای تمدید حق اقامت موقت و کسب اجازه اقامت اقدام کنند. برای ثبت درخواست در این رابطه باید به دفتر مهاجرت رومانی در وزارت مدیریت امور داخلی رومانی مراجعه کرد.

  تمام متقاضیان ویزای رومانی باید مدرک مسافرتی معتبر خود را که مورد تایید کشور رومانی باشد، و همچنین تمام مدارک مورد نیاز طبق قانون برای تایید هدف از سفر، طول مدت اقامت، امکانات مالی برای اقامت، و همچنین امکان بازگشت اشخاص خارجی به کشور خود و یا ادامه سفر به یک کشور ثالث، پس از پایان اقامت خود در رومانی را ضمیمه فرم درخواست تکمیل و امضا شده خود نمایند.

  در پایان  اگر قصد اقامت کوتاه مدت دررومانی  را دارید میتوانید  از طریق ویزای توریستی رومانی اقدام نمایید و اگر نیاز به اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید میتوانید  با دفاتر موسسات همکار موسسه حقوقی ملک پور تماس گرفته و از مشاوره رایگان تلفنی بهره مند شوید.وکلا موسسه حقوقی ملک پور آمادگی دریافت کامل پرونده شما و بررسی شانس دریافت ویزا بوده و تا انتها شما متقاضی گرامی را راهنمایی و یاری مینماید موسسه حقوقی ملک پور برترین موسسه حقوقی کشور در امر اخذ ویزاهای توریستی با ضمانت کامل میباشد.

   

  نگارنده: سیاوش امیری