دانشنامه مهاجرت

  مهاجرت

 • تولد • بسیاری از دوستان مایلند که بدانند بهترین کشور برای اقامت از طریق تولد کدام کشورها هستند یکی از مهمترین مطالبی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته سیستم خون یا خاک است به این مفهوم که شما در کشوری که متولد می شوید از طریق تولد در ان کشور اقامت اخذ کنید.  برای مثال بعضی از کشورها پس از تولد فرزند هیچ اثر حقوقی برای تولد قائل نیستند این کشورها معمولا تابع سیستم خون هستند در نظام حقوق بین الملل خصوصی سیستم خون یا خاک کاملا شناخته شده است واکثر وکلا حقوق دانان وافرادی که در نظام بین الملل تحصیل کرده اند با سیستم خون و خاک کشورها اشنا هستند. اگر در خصوص بهترین کشورها برای اقامت از طریق تولد نیاز به مشاوره دارید و چنانچه در خصوص بهترین کشورها برای اقامت از طریق تولد سوالاتی دارید مشاورین برتر موسسه حقوقی ملک پور آماده ارائه بهترین مشاوره در خصوص بهترین کشورها برای اقامت از طریق تولد به شما عزیزان می باشند.

  از جمله کشورهایی که طبق سیستم خاک عمل نموده کشور امریکا کانادا و استرلیا را می توان نام برد چنانچه فرزند شما در چنین کشوهایی متولد شود اقامت این کشورها را اخذ می کند لذا واگر هدف شما از تولد فرزندتان اخذ اقامت در یک کشور می باشد بهتر است سراغ کشورهایی بروید که دارای نظام حقوقی سیستم خاک هستند اما این سیستم خاک یا خون نه تنها از باب تولد فرزندان شما واخذ اقامت دارای اهمیت است بلکه داری اثار حقوقی دیگر ازجمله تابعیت مضاعف می باشد در ادامه مقاله به اثار تولد فرزندان شما اخذ اقامت و تابعیت مضاعف می پردازیم .

  چنانچه پیشتر عرض کردیم اگر کودکی درکشوری که دارای  سیستم خاک می باشد متولد گردد به طور اتوماتیک می تواند تابعیت ان کشور را اخذ کند وتاکید می کنیم که تابعیت دارای آثار حقوقی قوی تر از اقامت می باشد اما اگر کودکی در یک کشوری  متولد شود  که داری سیستم خون می باشد او نمی تواند در ان کشور اقامت را اخذ کند البته بعضی کشورها نظیر اتریش و المان هر چند داری سیستم خون هستند و صرف تولد فرزند به اواقامت اعطا نمی کنند اما اگر کودک در خاک اتریش یا المان متولد شود و چند سال در ان کشور بماند می تواند به این دو موضوع باهم ارجاع نموده و درخواست اقامت یا تابعیت بنماید. در مورد اقامت از طریق تولد کشوهایی شما چنان که پیش تر گفتیم باید مهم باشد که سیستم خاک دارند مهم ترین این کشورها شامل کشورهایی هشتند که از نظام حقوقی کامن لا پیروی می کنند برای مثال کشور کانادا استرلیا نیوزلند امریکا برزیل از کشورهای بسیار مشهوری هستند که با تولد فرزند به او اقامت و تابعیت را اعطا می کنند اما در بعضی کشورها نظیر المان اتریش سوئیس فرانسه ایران با تولد یک فرزند به اواقامت اعطا نمی کنند.

  حال که توجه فرمودید سیستم خون یا خاک چیست و احساس میکنیم که این موضوع کاملا برای شما روشن شده است به بحث تابعیت مضاعف می پردازیم و بحث تابعیت مضاعف را از طریق یک مثال شرح می دهیم.اگر در خصوص بهترین کشورها برای اقامت از طریق تولد نیاز به مشاوره دارید و چنانچه در خصوص بهترین کشورها برای اقامت از طریق تولد سوالاتی دارید مشاورین برتر موسسه حقوقی ملک پور آماده ارائه بهترین مشاوره در خصوص بهترین کشورها برای اقامت از طریق تولد به شما عزیزان می باشند.

  فرض کنید فرزند شما که یک ایرانی هستید در خاک آمریکا متولد گردد طبق قانون ایران به فرزند شما به این دلیل که شما ایرانی هستید تابعیت ایرانی داده می شود طبق قانون کشور آمریکا فرزند شما به دلیل تولد در خاک آمریکا تابعیت آمریکایی اخذ می کند در نتیجه فرزند شما هم تابعیت آمریکایی دارد و هم تابعیت ایرانی .

  در این حالت او دو تابعیتی می شود و این موضوع در حقوق بین الملل خصوصی به تابعیت مضاعف مشهور است. در مقابل ممکن است بی تابعیتی هم حاصل شود. فرض کنید کودک یک شخص آمریکایی در ایران متولد شود این کودک به این دلیل که تابعیت در آمریکا از خاک منتقل می شود آمریکایی نیست و به این دلیل که ایران هم تابعیت ناشی از خون را پذیرفته ایرانی محسوب نمی شود در اینجا حقوقدانان سیستم تابعیت فرعی را می پذیرند. برای مثال در همین موضوعی که مثال زدیم کشور آمریکا تابعیت فرزند را آمریکایی می پذیرد تا از بی تابعیتی او پیشگیری کند.اگر در خصوص بهترین کشورها برای اقامت از طریق تولد نیاز به مشاوره دارید و چنانچه در خصوص بهترین کشورها برای اقامت از طریق تولد سوالاتی دارید مشاورین برتر موسسه حقوقی ملک پور آماده ارائه بهترین مشاوره در خصوص بهترین کشورها برای اقامت از طریق تولد به شما عزیزان می باشند.

  اگر بخواهیم به طور خلاصه مطالب بالا را جمع بندی کنیم کشورهایی که تابعیت ناشی از خاک را پذیرفتند وبه فرزندان متولد در آن کشور تابعیت اعطا کرده و در مقابل این سیستم ،سیستم خون قراردارد که شما می توانید جهت اخذ اقامت از طریق تولد فرزند و تحقیق در مورد کشورها با موسسه MIE  تماس گرفته  و تمامی مشاورین ما به شما پیشنهادات ویژه و خاص خود را ارائه خواهند نمود.اگر در خصوص بهترین کشورها برای اقامت از طریق تولد نیاز به مشاوره دارید و چنانچه در خصوص بهترین کشورها برای اقامت از طریق تولد سوالاتی دارید مشاورین برتر موسسه حقوقی ملک پور آماده ارائه بهترین مشاوره در خصوص بهترین کشورها برای اقامت از طریق تولد به شما عزیزان می باشند.