دانشنامه مهاجرت

  مهاجرت

 • کار در آذربایجان

 • منبع:malekpour.ir


  اخذ اقامت از طریق کار در جمهوری آذربایجان
  آیا در خصوص مهاجرت کاری به آذربایجان سوال دارید؟؟ آیا می دانید شرایط دریافت اجازه کار و اقامت در کشور آذربایجان چگونه است؟؟ آیا می دانید مدارک مورد نیاز جهت اخذ اجازه کار در جمهوری آذربایجان چیست؟؟ آیا درخصوص قانون کار در جمهوری آذربایجان  برای  مهاجران نیروی کار اطلاع دارید؟؟ آیا شرایط اشتغال بیگانگان و افراد بدون تابعیت درجمهوری آذربایجان را می دانید؟؟ آیا امکان تمدید ویزای کار در آذربایجان وجود دارد یا خیر؟؟ شرایط اخذ ویزای همراه از طریق ویزای کار در آذربایجان چگونه است؟؟ در مقاله حاضرکه توسط وکلا و مشاورین ارشد موسسه حقوقی ملک پور برای شما عزیزان به رشته تحریر در آمده ، سعی بر آن شده که شما عزیزان به پاسخ تمامی سوالات خود در خصوص اخذ اقامت و مهاجرت به جمهوری آذربایجان از طریق کار دست یابید.

  به منظور انجام فعالیت های تجاری در جمهوری آذربایجان، در اکثر موارد اجازه کار مورد نیاز است. اجازه کار برای مدت زمانی از پیش تعیین شده معتبر است و امکان اجازه کار برای خارجی ها برای برگزاری یک کار موقت در جمهوری آذربایجان امکان پذیر است.

  مجوز کار در جمهوری آذربایجان بستگی به عوامل بسیاری از جمله ملیت، نوع شرکت و حقوق و دستمزد و….. دارد

  کارفرما جهت ارائه اجازه کار و اجازه اقامت به اتباع خارجی که مایل به شرکت در کارمزدی در قلمرو جمهوری آذربایجان هستند ، باید از اداره مهاجرت جمهوری آذربایجان مجوز داشته باشد.
  متقاضی باید قبل از ورود در خاک جمهوری آذربایجان، اجازه کار و کارت اقامت  بر اساس یک ویزا داشته باشد و مستلزم این است که با پاسپورت خود به اداره مهاجرت دولت متبوع خود مراجعه نماید.
  کارت اقامت و اجازه کار درجمهوری آذربایجان برای مدت 1 سال صادر می شود و شخص می تواند به صورت سالانه و نهایتا تا 5 سال کارت اقامت خود را  تمدید نماید.
  با توجه به ماده 3 ” قانون کار مهاجرت جمهوری آذربایجان، برای خارجیان با شرایط زیر،  به دست آوردن اجازه کار داده می شود:
  اشخاصی که در خواست اقامت دائم دارند
  کارآفرینان
  سران سازمان ها بر اساس توافقنامه های بین المللی
  پرسنل سازمان های بین المللی
  پیشنهاد کار از طرف مقام اجرایی مربوطه
  نمایندگان فعالیت های مذهبی از سازمان ها و جوامع مذهبی
  کارکنان سازمان رسانه های جمعی معتبر
  ملوانان
  ورزشکاران و کارگران هنر
  دعوت دانشگاه برای سخنرانی، فعالیت های تحقیق و پروژه های متخصصان
  نمایندگان شرکت های ثبت شده؛ شعب و نمایندگان شرکت های خارجی ثبت شده در جمهوری آذربایجان
  نکات  مهم در خصوص اجازه کار و اقامت در جمهوری آذربایجان :

  اجازه کار و تمدید کارت اقامت ممکن است.
  اتباع خارجی ممکن است در فعالیت های کار در جمهوری آذربایجان به مدت  بیش از پنج سال درگیر شوند که در این صورت پس از پنج سال شخص باید جمهوری آذربایجان را به مدت یک سال ترک کند.
  مهاجرت همراه برای اعضای خانواده (همسر و فرزندان زیر 18 سال) ممکن است به طور همزمان به متقاضی داده شود.
  سند ازدواج و گواهی تولد برای اجازه کار و تمدید کارت اقامت شخص و اعضای خانواده مورد نیاز است. این اسناد باید رسمی باشند.
  خارجی ها باید تجربه حرفه ای خود در 5 سال گذشته اثبات نمایند.
  کپی محضری اسناد شرکت برای برنامه های کاربردی اجازه کار در جمهوری آذربایجان مورد نیاز است.
  گذرنامه باید حداقل شش ماه بعد از اقامت در نظر گرفته در ترکیه معتبر باشد.
   

  قانون جمهوری آذربایجان درخصوص مهاجرت  نیروی کار :

  این قانون مبنای قانونی، اقتصادی و اجتماعی برای مهاجرت نیروی کاردر آذربایجان تعریف می کند و فرآیندها را در خصوص مهاجرت کاری تنظیم میکند. این قانون چنین توضیح می دهد :

  مهاجرت کاری به معنی تغییر محل اقامت های فیزیکی افراد به منظور انجام فعالیت های کاری است.

  مهاجرت نیروی کار داخلی به معنی تغییر محل اقامت های فیزیکی افراد در قلمرو جمهوری آذربایجان به منظور انجام فعالیت های کارگری است. قانون مهاجرت نیروی کار متشکل از قانون اساسی، قانون مدنی ودیگر اصول قانونی جمهوری آذربایجان و معاهدات بین المللی جمهوری آذربایجان است.

  این قانون جهت فعالیتهای کاری  به افراد زیر صدق نمی کند:

  اشخاصیکه به طور دائم در کشور اشتغال و اقامت دارند
  پناهندگان سیاسی و ….
  کارکنان نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولگری
  کارمندان سازمان های بین المللی
  کارکنان رسانه های معتبر
  ملوانان
  هنرمندان و بازیگران
  اساتید، استادان و معلمان جهت دعوت به موسسات آموزش عالی
   

   

  شرایط اصلی در رابطه با فعالیت های کارگری از بیگانگان و افراد بدون تابعیت درجمهوری آذربایجان :

  هر فرد سالم و بیش از 18 سال بیگانه یا بی وطن (در این قانون از این پس به عنوان بیگانه اشاره خواهد شد) حق دارد برای انجام فعالیت های کارگری در قلمرو جمهوری آذربایجان فعالیت نماید.
  داشتن مهارت و صلاحیت لازم برای کار پیشنهادی
  ناتوانی در نیروی انسانی و خدمات اشتغال برای پاسخگویی به نیاز کارفرمایان در خاک جمهوری آذربایجان
  مهاجرت نیروی کار در حیطه معاهدات بین المللی باید باشد.
  بیگانگان مقیم خارج از جمهوری آذربایجان که باید به طور موقت در قلمرو جمهوری آذربایجان ساکن شوند ممکن است توسط اشخاص حقوقی و یا بیگانگان در راستای استخدام قرار بگیرند که در این صورت افراد باید یک مجوز کار به دست آورند.

  در صورتی که برای شخص به عنوان یک مدیر یا معاون مدیر در سازمانی پیشنهاد کار ارائه شده است که یک نهاد قانونی جمهوری آذربایجان است ممکن است اجازه کار بدون نیاز به مجوز از سوی کارفرما به یک بیگانه ارائه شود.

  مجوز های فردی برای فعالیت های کارگری باید توسط قدرت اجرایی مربوطه جمهوری آذربایجان به بیگانگان برای انجام فعالیت های کار ارائه شود.

  مدارک مورد نیاز جهت کار در جمهوری آذربایجان که باید توسط مراجع رسمی به تایید برسد :

  کپی از مجوز کار
  اسناد شهادت صلاحیت مورد نیاز برای انجام کار پیشنهادی در آذربایجان
  دعوت رسمی از کارفرما به بیگانه
  مستند پایه ضرورت به کار بیگانه در جمهوری آذربایجان
  شرایط مدت اقامت فرد در آذربایجان برای فعالیت های کارگری :

  مدت اجازه فرد برای انجام فعالیت های کارگری باید به اندازه مدت قرارداد کار در آذربایجان اعطا شود ، اما نمی تواند  از یک سال تجاوز کند

  بیگانگانی که قصد انجام فعالیت های کارگری درجمهوری آذربایجان دارند تحت شرایط این قانون رسما بایدیک مهاجرکار در نظر گرفته شوند. اجازه کار داده شده به بیگانگان برای انجام فعالیت های کار باید در قالب یک سند یا گواهی وضعیت مهاجرکار در نظر گرفته شود.

  تمامی مقررات مرخصی ، ورود، ترک، اقامت مهاجران و کار در جمهوری آذربایجان باید مطابق با این قانون و سایر قوانین جمهوری آذربایجان تنظیم شود. همچنین مراحل ویزا و اجازه اقامت برای بیگانگان و ورود به جمهوری آذربایجان برای انجام فعالیت های کار باید تحت شرایط مراجع اجرایی مربوطه و دارای قدرت در قلمرو جمهوری آذربایجان باشد.

  مهاجران کار مجاز به خاتمه قرارداد کار با توجه به قوانین و مقررات موجود برای ترک جمهوری آذربایجان می باشند.

  در ماده 12 این قانون به اخراج مهاجران کار از جمهوری آذربایجان پرداخته شده است ، این قانون چنین توضیح می دهد که :

  اگر یک مهاجر کار، نقض مفاد مندرج در این قانون را انجام داده است و فعالیت های کاری غیر قانونی داشته ، در صورت وجود دلایل مقرر شده در قانون او باید از قلمرو جمهوری آذربایجان اخراج شود.

  حمایت اجتماعی  مهاجران کار در آذربایجان :

  حقوق شهروندان جمهوری آذربایجان ،  برابر انجام کار و فعالیت های شخص، حقوق مربوط به تأمین اجتماعی (به جز تامین حقوق بازنشستگی) به مهاجران کار در آذربایجان تعلق خواهد گرفت.

  ارائه حقوق بازنشستگی به مهاجران کار باید مطابق با تنظیم معاهدات دو یا چند جانبه بین المللی جمهوری آذربایجان باشد.

  پرداخت از سود مهاجر کارگری:

  مهاجران کار از نظر قانونی اقامت و کار در قلمرو جمهوری آذربایجان باید مالیات را مطابق با قانون جمهوری آذربایجان پرداخت نمایند.

  سهمیه مهاجرت نیروی کار:

  به منظور تنظیم مهاجرت نیروی کار در جمهوری آذربایجان،  سهمیه مهاجرت برای هر سال تشکیل خواهد شد.

  افتتاح حساب بانکی در آذربایجان برای مهاجران کار :

  مهاجر کار که به طور دائم در قلمرو جمهوری آذربایجان ساکن است مجاز به باز کردن یک حساب در بانک های واقع در

  جمهوری آذربایجان و انتقال سرمایه از درآمد خود به آن حساب است.

  مجوز های ارائه شده در این قانون ممکن با قدرت اجرایی مربوطه صدور آنها لغو و یا به طور موقت معلق شود.

  اسناد و مدارک آموزش و پرورش اعطا شده توسط موسسات آموزشی خارجی باید توسط دولت جمهوری آذربایجان مطابق با قانون به رسمیت شناخته شود.

  مسئولیت نقض این قانون : مسئول نقض این قانون مطابق با قانون از جمهوری آذربایجان اخراج خواهد شد.

  ضمن سپاس از حضور شما سروران گرامی در سایت موسسه حقوقی ملک پور ، لازم به ذکر است که شما عزیزان می توانید در صورت وجود هر گونه شبهه و همچنین توضیحات کامل تر در خصوص  شرایط اقامت و مهاجرت به کشور آذربایجان ، با مشاوران و وکلای برجسته امور حقوق بین الملل در مؤسسه حقوقی ملک پور تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان تلفنی در مورد امور مهاجرتی خود ، اخذ انواع ویزای تحصیلی ، ویزای توریستی ، اقامت از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت ، انواع ویزای کار و ویزای جست و جوی کار در سایر کشورها و … بهره مند شوید.