دانشنامه مهاجرت

 • امریکا

  مهاجرت
 • مهاجرت

  مهاجرت به امریکا از طریق ازدواج

  اخذ اقامت آمریکا ازطریق ازدواج ونامزدی، مهاجرت به آمریکا از طریق ویزای نامزدی ،اخذ ویزای ازدواج ونامزدی در آمریکا، ازدواج همجنس گرایان در آمریکا، امروزه افراد بسیار زیادی هستند که قصد زندگی مشترک با افرادی در کشورهای دیگر دارند. راه های زیادی برای مهاجرت وجو [...]

 • مهاجرت

  اخذ تابعیت آمریکا از طریق ویزای ازدواج و نامزدی

  آیا رویای مهاجرت به آمریکا ، سرزمین فرصتها ، را در سر می پرورانید ؟ آیا به دنبال راهی امن و مطمئن برای اخذ تابعیت امریکا هستید؟ آیا از راههای اخذ تابعیت امریکا مطلع هستید؟ آیا می دانید یکی از  راههای اخذ تابعیت امریکا از طریق ازدواج و نامزدی است؟ آیا از شرایط خاص و [...]

 • مهاجرت

  اخذ اقامت امریکا از طریق ازدواج

  قوانین ازدواج در امریکاویزاهای  K1 ، K2 ، K3  و K4اخذ اقامت امریکا از طریق ازدواجیکی از طرق  حقوقی مهاجرت طبق آنچه پیش از این ذکر شد طریق ازدواج هست . در نظام حقوقی و قانونی کشور امریکا ، دولت امریکا پذیرفته که طبق مواد حقوقی اگر شخصی خارجی با یک سیتیزن امریکایی بخو [...]

 • مهاجرت

  مهاجرت به آمریکا از طریق ازدواج

  مهاجرت از طریق ازدواج به آمریکااخذ گرین کارت آمریکااقامت در آمریکاآیا تا به حال فکر کرده اید، چگونه میتوانک گرین کارت آمریکا بگیرید؟ آیا تا به حال درباره راه های اخذ اقامت آمریکا فکر کرده اید؟ آیا میدانید کشور آمریکا سرزمینی بسیار مهاجرپذیر است و یکی [...]

 • مهاجرت

  ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا

  شما هم وطن عزیز چقدر درباره ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا اطلاع دارید؟ آیا اساسا ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا  می شناسید؟ آیا ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا  حقیقت دارد؟ آیا استفاده از ویزای K-1 یا ویزای نامزدی آمریکا شراط خاصی دارد؟ [...]

 • مهاجرت

  اخذ تابعیت آمریکا از طریق ویزای ازدواج و نامزدی

  یا رویای مهاجرت به آمریکا ، سرزمین فرصتها ، را در سر می پرورانید ؟ آیا به دنبال راهی امن و مطمئن برای اخذ تابعیت امریکا هستید؟ آیا از راههای اخذ تابعیت امریکا مطلع هستید؟ آیا می دانید یکی از  راههای اخذ تابعیت امریکا از طریق ازدواج و نامزدی است؟ آیا از شرایط خاص و مراحل اخذ ویزای ازدواج و نام [...]