دانشنامه مهاجرت

 • ایتالیا

  مهاجرت
 • مهاجرت

  مهاجرت از طریق ازدواج به ایتالیا

  همانطور كه ميدانيد  علاوه بر  مهاجرت از طریق ازدواج به ایتالیا  ،  مهاجرت از طرق مختلفي انجام ميشود كه عبارتند از:تولد – تحصيل – كار –سرمايه گذاري- ازدواج و پناهندگي كه پناهندگي كاري غير قانوني  مي باشد و به هيچكس توصيه نميشود . موسسه ي حقوقي ملك پور به شما طرق قانوني را پيشنهاد مي نمايد [...]

 • مهاجرت

  اخذ تابعیت و اقامت ایتالیا از طریق ازدواج

  آیا میتوان از طریق ازدواج اقامت و تابیعت کشور ایتالیا راگرفت؟چگونه میتوان از طریق ازدواج تابعیت و اقامت کشور ایتالیا را به دست آورد؟آیا اخذ تابعیت و اقامت از طریق ازدواج در کشورهای مختلف متفاوت است؟اخذ تابعیت واقامت از طریق ازدواج  در قانون ایران  به چه صورت است؟ [...]