دانشنامه مهاجرت

 • ترکیه

  مهاجرت
 • مهاجرت

  ازدواج در کشور ترکیه

  شرایط اخذ اقامت از طریق ازدواج در کشور ترکیه چه می باشد؟با توجه به اینکه به هنگام ازدواج در کشور ترکیه، زوجین سند ازدواج بین المللی دریافت میکنند و همچنین ساده و سریع بودن مراحل ازدواج در کشور ترکیه و البته عدم نیاز به ویزا، بسیاری از اشخاص را که راغب به ازدواج در کشور ت [...]

 • مهاجرت

  اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج

  اتباع خارجی در خاک ترکیه می توانند با اتباع کشور ترکیه ازدواج نمایند و بدین واسطه جهت اخذ اقامت دائم این کشور اقدام نمایند.  مراحل ازدواج اتباع خارجی اندکی با اتباع ترکیه متفاوت می باشد. برای نمونه اتباع ایرانی متقاضی ازدواج در خاک این کشور می بایستی از کنسولگریهای ایران برگ تجرد گرفته و به تائ [...]

 • مهاجرت

  اخذ تابعیت ترکیه از طریق ازدواج

  اتباع خارجی در خاک ترکیه می توانند با اتباع کشور ترکیه ازدواج نمایند و بدین واسطه جهت اخذ اقامت دایم این کشور اقدام نمایند.  مراحل ازدواج اتباع خارجی اندکی با اتباع ترکیه متفاوت می باشد. برای نمونه اتباع ایرانی متقاضی ازدواج در خاک این کشور می بایستی از کنسولگریهای ایران برگ تجرد گرفته و به تائ [...]