دانشنامه مهاجرت

 • رومانی

  مهاجرت
 • مهاجرت

  مهاجرت به رومانی از طریق ازدواج

  بر اساس نظام حقوق بین الملل خصوصی در اکثر کشور های جهان پذیرفته شده که در صورت ازدواج فی مابین زوجین شخص می تواند در راستای اخذ تابعیت اقدام نمایند.کشور رومانی از این این قائده مستثنی نمی باشد.لذا چنانچه یکنفر با یک رومانیایی ازدواج کند میتواند جهت اخذ ت [...]

 • مهاجرت

  اخذ تابعیت از طریق ازدواج

  اخذ تابعیت از طریق ازدواجدر نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان ، یکی از راههای اخذ تابعیت کشور دیگر ازدواج است.در نظامات سابق حقوقی ازدواج با یک مرد موجب تحمیل تابعیت می شد برای مثال در نظام حقوقی ایران ودر قانون مدنی آمده مقرر شده که اگر یک بانوئی با یک مرد ایرانی ازدواج کن [...]