دانشنامه مهاجرت

 • سوئد

  مهاجرت
 • مهاجرت

  ازدواج در سوئد

  امروزه افراد زیادی قصد مهاجرت از طرق مختلف ازجمله ازدواج در سوئد را دارند .مهاجرت برای رسیدن به اهداف خاص درهمه کشورها از جمله کشورسوئد  انجام می پذیرد.بعضی از کشورها مهاجر پذیر هستند که کشور سوئد نیز اینگونه می باشد که از جمله راه های مهاجرت واخذ اقامت وتابعیت به این کشور تحصیل ، کار وسرمایه [...]

 • مهاجرت

  ازدواج در سوئد

  ازدواج در سوئد چگونه است؟ چگونه می توان از طریق ازدواج ، اقامت سوئد را اخذ نمود؟ شرایط برای اخذ اقامت سوئد از طریق ازدواج چگونه است؟ چگونه و از چه طریقی برای ازدواج در سوئد می توان اقدام نمود؟ مدارک لازم برای ازدواج در سوئد چه می باشد؟ ضمن پاسخ به سئوالات فوق در ای [...]

 • مهاجرت

  اخذ اقامت سوئد از طریق ازدواج

  همانطور كه ميدانيد ؛ بحث مهاجرت يكي از مباحث حقوق بین الملل است و مهاجرت زير مجموعه تعاريف حقوق بين الملل خصوصي است . در مباحث مربوط به مهاجرت طريق دوم تعريف شده، از طرق هفتگانه مهاجرت ، بحث ازدواج با تبعه يك كشور ميباشد. از نقطه ديگر اگر بخواهیم مهاجرت به سوئد< [...]

 • مهاجرت

  ازدواج در سوئد

  آیا مایل به اخذ اقامت از طریق ازدواج در سوئد هستید ؟ آیا شرایط اخذ اقامت از طریق ازدواج در سوئد را نمی دانید ؟ چگونه از طریق ازدواج در سوئد می توان اقامت را اخذ کرد ؟ چه مدارکی برای اخذ اقامت سوئد از طریق ازدواج لازم است؟ آیا ازدواج در سوئد راه مناسبی برای ش [...]