دانشنامه مهاجرت

 • فرانسه

  مهاجرت
 • مهاجرت

  اخذ اقامت فرانسه از طریق ازدواج

  یکی از طرقی که می توان به آن متوسل شد و تابعیت فرانسه و یا اقامت دایم فرانسه را اخذ نمود مهاجرت از طریق ازدواج به فرانسه است که شرایط هر یک از آن­ها بسته به اینکه متقاضی درخواست تابعیت فرانسه از طریق ازدواج و یا اخذ اقامت دایم فرانسه [...]

 • مهاجرت

  اخذ تابعیت از طریق ازدواج در فرانسه

  براساس نظام حقوق بین الملل خصوصی در اکثر کشور های جهان پذیرفته شده که در صورت ازدواج فی مابین زوجین شخص م یتواند در راستای اخذ تابعیت اقدام نمایند.کشور فرانسه از این این قاعده مستثنی نمی باشد.لذا چنانچه یک نفر با یک فرانسوی ازدواج کند می تواند جهت اخذ تابعیت [...]

 • مهاجرت

  اخذ تابعیت از طریق ازدواج در کشور فرانسه

  ایا شما به فکر راه حل برای اخذ تابعیت از طریق ازدواج میباشید؟میدانستید روزانه موکلین ما سوال برای اخذ اقامت و تابعیت فرانسه از طریق ازدواج را دارند؟ایا ازدواج با فرد که دارای تابعیت فرانسه را دارد کردید؟ایا از قوانین ان اطلاعاتی ندارید؟موسسه دکتر ملک پور به [...]

 • مهاجرت

  اخذ اقامت فرانسه از طریق ازدواج و تولد

  یکی از کشورهایی که امروزه متقاضیان بسیاری جهت مهاجرت دارد؛ کشور فرانسه است. و در تماس با مشاورین حاذق و زبده موسسه حقوقی ملک پور مشخص گردید که تعدادی از سوالات متقاضیان عزیز در این باب می باشد که چطور می توان از طریق ازدواج و از ط [...]

 • مهاجرت

  مهاجرت از طریق ازدواج به فرانسه

  چکیدهیکی از طرقی که می توان به آن متوسل شد و تابعیت فرانسه و یا اقامت دایم فرانسه را اخذ نمود مهاجرت از طریق ازدواج به فرانسه است که شرایط هر یک از آن­ها بسته به اینکه متقاضی درخواست تابعیت فرانسه از طریق ازدواج و یا اخذ اقامت دایم فرانسه از طریق ازدواج [...]

 • مهاجرت

  اخذ تابعیت از طریق ازدواج در فرانسه

  براساس نظام حقوق بین الملل خصوصی در اکثر کشور های جهان پذیرفته شده که در صورت ازدواج فی مابین زوجین شخص م یتواند در راستای اخذ تابعیت اقدام نمایند.کشور فرانسه از این این قاعده مستثنی نمی باشد.لذا چنانچه یک نفر با یک فرانسوی ازدواج کند می تواند جهت اخذ تابعیت [...]

 • مهاجرت

  اخذ تابعیت از طریق ازدواج در کشور فرانسه

  ایا شما به فکر راه حل برای اخذ تابعیت از طریق ازدواج میباشید؟میدانستید روزانه موکلین ما سوال برای اخذ اقامت و تابعیت فرانسه از طریق ازدواج را دارند؟ایا ازدواج با فرد که دارای تابعیت فرانسه را دارد کردید؟ایا از قوانین ان اطلاعاتی ندارید؟موسسه دکتر ملک پور به تمامی ه [...]

 • مهاجرت

  اخذ تابعیت از طریق ازدواج در کشور فرانسه

  بر اساس نظام حقوق بین الملل خصوصی در اکثر کشور های جهان پذیرفته شده که در صورت ازدواج فی مابین زوجین شخص می تواند در راستای اخذ تابعیت اقدام نمایند.کشور فرانسه از این قاعده مستثنی نمی باشد.لذا چنان چه یک نفر با یک فرانسوی ازدواج کند می تواند جهت اخذ تابعیت [...]

 • مهاجرت

  اخذ اقامت فرانسه از طریق ازدواج و تولد

  یکی از راه های مهاجرت به اروپا و حوزه شنگن اخذ اقامت فرانسه از طریق ازدواج و تولد است . در حال حاظر به دلیل سخت گیری های بسیار زیاد که برای ورود به کشور های مطرح دنیا و مهاجرت به کشور های مانند امریکا ، انگلستان و کشور های اتحادیه اروپا [...]