دانشنامه مهاجرت

 • چین

  مهاجرت
 • مهاجرت

  اخذ تابعیت چین از طریق ازدواج

  در کشور چین چهار نوع ویزای خانوادگی وجود دارند که کسب تابعیت از طریق ازدواج مشمول نوع اول آن ،یعنی ویزای Q1می باشد .برای اخذ تابعیت چین از طریق ازدواج یکسری شروط وجود دارد که متقاضی تابعیت مکلف به رعایت آنها می باشد مانند انکه آن فرد متقاضی کسب تابعیت باید همسر یک شهروند چینی و یا یک فرد خارجی [...]

 • مهاجرت

  اخذ اقامت چین از طریق ازدواج

  مقدمه:در ماده 7 قانون تابعیت چین بیان شده است که خارجیان می توانند در صورت وجود یکی از شرایط زیر درخواست اقامت در چین را بنمایند.1-داشتن روابط نسبی نزدیک با چینی ها 2-در چین سکونت داشته باشند 3-دلایل قانونی دیگری وجود داشته باشد.بنابراین با وجود یکی از ای [...]