دانشنامه مهاجرت

 • اسپانیا

  مهاجرت
 • مهاجرت

  اخذ تابعیت اسپانیا از طریق تولد

  در این مقاله به بررسی نحوه اخذ اقامت از طریق سیستم خاک و خون در اسپانیا خواهیم پرداخت . و اینکه آیا اگر فرزند شما در خاک اسپانیا بدنیا آمد میتوانید برای وی پاسپورت اسپانیایی اخذ نمایید و یک تبعۀ اسپانیایی محسوب میگردد یا خیر ، یا اینکه اگر فرزندی در خاک اسپانیا به دنیا آمد از سیستم خون [...]

 • مهاجرت

  اخذ اقامت اسپانیا از طریق تولد

  تابعیت و اخذ تابعیت اصولاً رابطه سیاسی و معنوی است که شخص را به دولت معینی مربوط می سازد. تابعیت دارای سه عنصر سیاسی بودن و معنوی بودن و حقوقی بودن است و دو طرف دارد : شخص دارای تابعیت و دولت اعطا کننده ی تابعیت.تابعیت از طریق تولد جزء اصلی ترین انواع تابعیت محسوب می شو [...]