دانشنامه مهاجرت

 • استرالیا

  مهاجرت
 • مهاجرت

  سرمایه گذاری در استرالیا

  سرمایه گذاری در استرالیا یکی از گزینه هایی است که بسیاری از سرمایه گذاران محدوده اقیانوسیه و سرمایه گذارانی که از آمریکا، انگلستان یا از سایر نقاط تمایل به اقدام برای آن دارند.در جریان سرمایه گذاری در استرالیا امکان اخذ اقامت دایم برای شخص سرمایه گذار وجود دارد، به صورتی که [...]

 • مهاجرت

  ویزای سرمایه گذاری

  ویزای سرمایه گذاریاین انتخاب برای افرادی است که میخواهند در یکی از استانهای استرالیا مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰  دلار استرالیا به مدت  ۴ سال سپرده گذاری کنند و پس از مدت ۴ سال میتوانند آن را برداشت کرده و در ایجاد یک BUSINESSarrow 10x10 ویزای سرمایه گذاری  با سرمایه گذاری جدید اقدام ن [...]