دانشنامه مهاجرت

 • سوئد

  مهاجرت
 • مهاجرت

  سرمایه گذاری وثبت شرکت

  کشور سوئد از جمله کشور های مورد تخصص ماست. در خصوص احوال شخصیه ، تابعیت یا مهاجرت سوئد می توانید با ما تماس بگیرید و به ما افتخار رسیدگی در موضوع مطروحه را احاله دهید.  در حال حاضر امکان سرمایه گذاری در کشور سوئد وجود دارد اما این کشور برای جذ [...]

 • مهاجرت

  ثبت شرکت در نروژ

  یکی از راهای مهاجرت سرمایه گذاری است اما در حال حاضر ویزایی با عنوان سرمایه گذاری یا کارآفرینی در نروژ وجود ندارد به همین دلیل در این مقاله به ثبت شرکت در نروژ پرداخته ایم.ثبت شرکت در نروژ مانند هر کشور دیگری مراحل خود را دارد که به اجم [...]

 • مهاجرت

  سرمایه گذاری و ثبت شرکت در سوئد

  آیا تا به حال به روش های مهاجرت به سوئد فکر کرده اید ؟آیا تاکنون در مورد سرمایه گذاری و ثبت شرکت در سوئد شنیده اید؟آیا می دانید سرمایه گذاری و ثبت شرکت در سوئد یکی از راههای اخذ اقامت این کشور [...]

 • مهاجرت

  اقامتگاه شخص حقوقى در سوئد

  اقامتگاه مکان مشخصی است که فعالیت ها و امور شخص در آن متمرکز شده است . و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است . بنابراین در حقوق اقامتگاه عنصر مهمی درتعیین قلمرو حقوقی شخص تلقی میشود. طبق ماده ۱۰۰۲قانون مدنی اقامتگاه عبارت است از:محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و نیز مرکز [...]