دانشنامه مهاجرت

 • پرتغال

  مهاجرت
 • مهاجرت

  ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی پرتغال

  ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی پرتغال چیست؟ چرا ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی پرتغال ؟ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی پرتغال و ارتباط با سازمان COTEC؟ بنگاه APIدر پرتغال چگونه بنگاهیست؟ انواع سرمایه گذاری در ویزای سرمایه گذاری پرتغال کدام است؟ مزایای سرمای [...]

 • مهاجرت

  سرمایه گذاری در پرتغال

  سرمایه گذاری مطمئن ، راهی برای اخذ اقامت در کشورهای برتر دنیا می تواند باشد.سرمایه گذاری پرتغال می تواند گامی در جهت مهاجرت به یک کشور برتر  اروپایی و راهی برای اخذ اقامت پرتغال باشد.در سرمایه گذاری پرتغال با سرمایه ای اندک می ت [...]

 • مهاجرت

  ثبت شرکت در پرتغال

  ثبت شرکت در پرتغال یکی از راههای مهاجرت به پرتغال است که بسیاری از دوستان جهت مهاجرت از طریق ثبت شرکت در نظر گرفته اند.در امر ثبت شرکت پرتغال دوستان عزیز سوالاتی داشته اند مبنی براینکه ثبت شرکت در پرتغال به چه طریق امکانپذیر است؟ ثبت شرکت در پرتغال چه شرایطی دارد؟ مدارک لازم جهت ثبت شرکت در پرت [...]

 • مهاجرت

  سرمایه گذاری در پرتغال

  سرمایه گذاری مطمئن ، راهی برای اخذ اقامت در کشورهای برتر دنیا می تواند باشد.سرمایه گذاری پرتغال می تواند گامی در جهت مهاجرت به یک کشور برتر  اروپایی و راهی برای اخذ اقامت پرتغال باشد.در سرمایه گذاری پرتغال با سرمایه ای اندک می توانید راهی منا [...]

 • مهاجرت

  ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی در پرتغال

  ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی پرتغال چیست؟ چرا ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی پرتغال ؟ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی پرتغال و ارتباط با سازمان COTEC؟ بنگاه APIدر پرتغال چگونه بنگاهیست؟ انواع سرمایه گذاری در ویزای سرمایه گذاری پرتغال کدام است؟ مزایای سرمایه گذاری [...]

 • مهاجرت

  سرمایه گذاری و کار آفرینی در پرتغال

  ممکن است سوال شما این باشد که چگونه می توان در کشور پرتغال سرمایه گذاری کرد؟ ایا در رابطه با سرمایه گذاری پرتغال سوال دارید؟  راه ورود به بازار کار در کشور پرتغال چیست؟ ایا میتوان از طریق خرید ملک در پرتغال اقدام نمود؟ ایا با ورود به کشور پرتغال از مزایای خاصی برخوردار می شوید؟ شرایط فرز [...]

 • مهاجرت

  ویزای سرمایه گذاری پرتغال investment

  مهاجرت به پرتغال ، سرمایه گذاری در پرتغال ، اقامت از طریق خرید ملک ، اقامت اتحادیه ی اروپاامروزه بسیاری از متقاضیان مهاجرت به اروپا و یا مهاجرت به کشورهای معتبر دنیا و اخذ اقامت دائم اروپا به دنبال راهکارهای مهاجرتی  برای رسیدن به این هدف یعنی اقامت دائم اتحادیه ی [...]