دانشنامه مهاجرت

 • اتریش

  مهاجرت
 • مهاجرت

  کار در کشور اتریش

  آیا قصد مهاجرت به کشور اتریش را دارید؟ و اینکه از انواع مختلف مهاجرت طریق کاری مدنظرتان می باشد؟وآیا سوالاتی درمورد انواع ویزای کاری کشور اتریش دارید؟ و اینکه می خواهد بدانید شرایط کار در کشور اتریش به چه صورت می باشد؟ لذا توصیه می نمائیم مقالۀ حاضر را مطالعه نمود و د [...]

 • مهاجرت

  کاریابی در اتریش

  آیا میتوان اقامت دائم اتریش را از طریق ویزای کار کسب کرد ؟ چگونه میتوان ویزای کار اتریش را به دست آورد ؟ آیا اخذ ویزای کار در اتریش شرایط خاصی دارد ؟ بعد از اخذ ویزای کار شرایط کاریابی در اتریش چگونه است ؟ آیا بهترین راه برای اخذ اقامت اتریش گرفتن ویزای کار است ؟ ا [...]

 • مهاجرت

  موسسات کاریابی اتریش

  موسسات کاریابی اتریشکشور اتریش از نظر جایگاه اقتصادی در اتحادیه اروپا چگونه می باشد ؟ شرایط کاریابی در اتریش چگونه است ؟  کاریابی در کشور اتریش راحت خواهد بود ؟ کاریابی در اتریش مستلزم چه مواردی می باشد ؟ کاریابی در اتریش از چه طرقی امکان پذیر است ؟ امکان کا [...]

 • مهاجرت

  بهترین موقعیت کاری برای مهندسان

  امروزه اغلب کشورهای صنعتی دنیا با نرخ پایین  رشد جمعیت و به تبع آن کاهش چشمگیر نیروی کار روبرو هستند .بدین جهت در این کشورها دولتها سیاستها و برنامه هایی را برای جبران کمبود نیروی کار ماهر در نظر گرفته اند و اجرا می کنند.در اغلب اوقات این برنامه ها شامل جذب نیروی [...]