دانشنامه مهاجرت

 • ایران

  مهاجرت
 • مهاجرت

  شرایط لازم برای صدور پروانه کار

  شرایط مورد نیاز جهت صدور پروانه کاردر ایران ( پروانه کار در ایران ، راه های گرفتن کار در ایران ، اقامت کاری در ایران)اگر شما تمایل دارید در ایران کار کنید یا در ایران پروانه کار بگیرید ، باید به نکات قانونی در این زمینه ها دقت بفرما [...]

 • مهاجرت

  بررسی حق اشتغال بیگانگان

  ما در این مقاله سعی بر این داشته ایم که بتوانیم شرایط و ضوابط اشتغال بیگانگان در ایران را مورد بررسی قرار بدهیم و نخست سعی کردیم که بتوانیم تاریخچه اشتغال بیگانگان را مورد برسی قرار بدهیم و دوم بتوانیم شرایط صدور پروانه کار و همچ [...]

 • مهاجرت

  اخذ پروانه کار برای افغانی ها در ایران

  اشتغال اتباع بیگانه در ایران یکی از مسائلی است که در ۳ دهه گذشته به چالشی در بازار کار ایران تبدیل شده است و دولت ها عملا اقدامات موثری را در ساماندهی این موضوع انجام نداده اند. این مسئله در سال های گذشته همزمان با افزایش تقاضای نیروی کار جوان برای اشتغال، بزرگتر نیز شده و واکنش های جدی تری برا [...]