دانشنامه مهاجرت

 • ایرلند

  مهاجرت
 • مهاجرت

  ویزای کار ایرلند

  آیا امکان مهاجرت به ایرلند از طریق اخذ ویزای کار وجود دارد؟ شرایط اخذ ویزای کار ایرلند چیست؟ آخرین تغییرات و اصلاحات در قوانین و مقررات مربوط به ویزای کار ایرلند چیست؟ آیا ایرلند از جمله کشورهای مهاجرپذیر بوده و امکان اخذ ویزای کار ایرلند برای اتباع کشورهای غی [...]

 • مهاجرت

  کار در ایرلند

  مدت اقامت در ایرلندحق شمابرای کار کردن به عنوان یک کارمند،دارا بودن شغل آزاد و یا راه اندازی یک کسب و کار در ایرلند بستگی به ملیت و تعدادی از عوامل دیگر دارد. شما می توانید در مورد کار در ایرلند از تعدادی از منابع، اطلاعات کسب کنید. اگر شما در حال شروع به کار هستید قطعا در مورد مس [...]