دانشنامه مهاجرت

  • بلاروس

    مهاجرت
  • مهاجرت

    کار در بلاروس

    باید اذعان داشت امروزه یکی از طرقی که جهت مهاجرت ، متقاضیان بیشماری  را به سمت خود جلب نموده است، مهاجرت کاری یا اخذ ویزای کار  است. یکی  از کشورهایی که در راستای اخذ ویزای کار یا مهاجرت از طریق کار ، دوستان عزیز از موسسه حقوقی ملک پور درخواست داشته اند اخذ [...]