دانشنامه مهاجرت

 • سنگاپور

  مهاجرت
 • مهاجرت

  کار در سنگاپور

  ایا در زمینه اخذ ویزای کاری سنگاپور سوالی دارید؟ایا شرایط کار در سنگاپور را میدانید؟ایا از قوانین مهاجرتی سنگاپور اطاعاتی دارید؟ایا از میزان درامد در کشور سنگاپور اصلاع دارید؟ایا میدانید چه رشته های در سنگاپور بازار کار ی خوبی دارند [...]

 • مهاجرت

  مهاجرت کاری به سنگاپور

  ویزای کارویزای کار سنگاپور انواع مختلفی دارد که با اجازه کار برای کارجویانی که مهارت کمتری دارند آغاز می گردد و به ردهP1 وP2 می رسد که این افراد بسیار حرفه ای هستند و از لحاظ آموزشی و سوابق کاری دارای اعتبار می باشند.برای اینکه با انواع مختلف ویزای کار [...]