دانشنامه مهاجرت

  • ترکیه

    مهاجرت
  • مهاجرت

    پناهندگی در کشور ترکیه

    شرایط افرادی که اقدام به پناهندگی در کشور ترکیه کرده اند چیست؟ افراد از کشور ترکیه در قاره اسیا واقع شده است و اوراسیایی است . پایتخت ان شهر انکارا است.زبان رسمی مردم کشور ترکیه،ترکی استامبولی است و کشور ترکیه بصورت جمهوری است و جمهوری ترکیه نامیده میشود.کشور ترکیه با کشورهای ایران/ارمنستان/نخج [...]