دانشنامه مهاجرت

 • روسیه

  مهاجرت
 • مهاجرت

  پناهندگی در روسیه

  آیا از قوانین پناهندگی در روسیه اطلاعاتی دارید؟ آیا از مراحل و پروسه ی پناهندگی در روسیه آگاهی دارید؟ به طور متوسط از اقدام به پناهندگی تا اخذ اقامت پناهندگی در روسیه چقدر زمان میگیرد؟ یک فرد پناهنده در روسیه از چه حقوقی برخوردار است؟ درصد دریافت اقامت پناهندگی در روسی [...]

 • مهاجرت

  شرایط پناهندگی در کشور روسیه

  رایط پناهندگی در کشور روسیه پناهندگی در کشور روسیه . چگونگی پناهندگی در کشور روسیه . اخذ ویزای پناهندگی در کشور روسیه  . در خواست پناهندگی در کشور روسیه  . شرایط زندگی پناهندگان در کشور روسیه  . پناهندگان عضو اتحادیه اروپا در کشور روسیه  . [...]