دانشنامه مهاجرت

  • نیوزلند

    مهاجرت
  • مهاجرت

    پناهندگی در نیوزلند

    تا کنون واژه ی پناهجو را شنیده اید؟ مهاجرت از طریق پناهندگی در نیوزلند!! چرا و چگونه؟ پناهنده به چه کسی میگویند؟ شرایط پناهندگی چیست؟ ما در موسسه حقوقی دکتر ملک پور برآنیم تا برای شما مخاطب گرامی کمی از شرایط پناهندگان در کشورهای مختلف من جمله نیوزلند، استرالیا، ترکیه وسوئد و … بن [...]