دانشنامه مهاجرت

 • فرانسه

  مهاجرت
 • مهاجرت

  هزینه زندگی در کشور فرانسه

  با اینکه تحصیل در کشور فرانسه به صورت رایگان می باشد اما هزینه های زندگی در کشور فرانسه به نسبت سایر کشورهایی که تحصیل در آنها به صورت رایگان است ، بالا می باشد.هزینه تحصیل در کشور فرانسه درهردو مقطع فوق لیس [...]

 • مهاجرت

  سرمایه گذاری در کشور فرانسه (ثبت شرکت در اروپا ، وکیل مهاجرت در کشور فرانسه ،اخذ ویزای سرمایه گذاری)

  اخذ ویزای سرمایه گذاری در کشور فرانسه یکی از شیوه های ورود به این کشور می باشد .افرادی که شرکتی در ایران یا هرجای دیگر دنیا دارند حال میخواهند این شرکت را در اروپا ثبت نمایند یا از این شیوه اقامت تجاری خود و خانواده را دریافت نمایند و نیز تجارت نمایند می توانند از این شیوه اقدام نمایند.< [...]

 • مهاجرت

  سرمایه گذاری در کشور فرانسه

  اخذ ویزای سرمایه گذاری در کشور فرانسه یکی از راه های ورود به این کشور می باشد .افرادی که شرکتی در ایران یا جای دیگر دنیا دارند اکنون میخواهند این شرکت را در اروپا ثبت نمایند یا از این طریق اقامت تجاری خود و خانواده را اخذ کنند هم تجارت نمایند می توان [...]

 • مهاجرت

  اعزام دانشجو به فرانسه و تحصیلات تکمیلی در فرانسه

  کشور فرانسه از دیرباز میزبان عده فراوانی از دانشجویان ایرانی بوده است؛ چه در دوره حکومت قاجار و چه در دوره حکومت پهلوی دانشجویان ایرانی جهت کسب و یادگیری علوم روز به این کشور اعزام می شدند و امروزه نیز خواستگاه برخی علوم، بویژه حوزه علوم انسانی و از آن میان به صورت بسیار مشهود علم حقوق، کشور [...]

 • مهاجرت

  سرمایه گذاری در فرانسه

  کشور فرانسه از دیرباز میزبان عده فراوانی از دانشجویان ایرانی بوده است؛ چه در دوره حکومت قاجار و چه در دوره حکومت پهلوی دانشجویان ایرانی جهت کسب و یادگیری علوم روز به این کشور اعزام می شدند و امروزه نیز خواستگاه برخی علوم، بویژه حوزه علوم انسانی و از آن میان به صورت بسیار مشهود علم ح [...]

 • مهاجرت

  تحصیل در فرانسه

  امروزه یکی از کشور هایی که بیشترین متقاضی را جهت ادامه تحصیل دارد کشور فرانسه است ، تحصیل در فرانسه در حال حاضر از سوالات متداول شما هموطنان عزیز است که تلاش شده است که در این مقاله به صورت کامل تمامی شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل در فرانسه را به شما متقاضیان [...]

 • مهاجرت

  مهاجرت به فرانسه از طریق کار

  کشور فرانسه جهت ورود به این کشور از طریق کار شرایط خاصی دارد ، در کل می توان اروپا برای ورود از طریق کار و جستجوی کار احتیاج به مدارک خاص دارد که لازم به ذکر است که کشور فرانسه از این قاعده مسثنی نیست . در نتیجه کشور فرانسه به نیروی مهاجر خارجی برای ک [...]

 • مهاجرت

  کار در کشور فرانسه

  ویزای کار درکشور فرانسه به چندین شیوه اخذ می گردد یکی از شیوه های اخذ ویزای کار این است که فرد در کشور فرانسه یک دعوت نامه کاری از یک فرد دارای شرایط که دارای شرکتی معتبردر کشور فرانسه است اخذ نماید که فرد نیز باید شرایط مورد نیاز را داشته باشد (مو [...]