دانشنامه مهاجرت

 • پرتغال

  مهاجرت
 • مهاجرت

  تحصیل در پرتغال

  (مهاجرت تحصیلی به  پرتغال – اعزام دانشجو به  پرتغال – وکیل مهاجرت در خصوص تحصیل در  پرتغال)تحصیل در مقطع کارشناسی:برای ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی در بیشتر دانشگاه های معتبر کشور پرتغال قبولی در آزمون ورودی این کشور لازم می باشد. علا [...]

 • مهاجرت

  کار در پرتغال

  ( کار در کشور پرتغال ، کاریابی در کشور پرتغال، چگونگی کار پیدا کردن در کشور پرتغال):ویزای کار درکشور پرتغال به چندین شیوه اخذ می گردد یکی از شیوه های اخذ ویزای کار این است که فرد در کشور پرتغال یک دعوت نامه کاری از یک فرد دارای شرایط که دارای شرکتی معتبردر کشور پرتغال [...]

 • مهاجرت

  اخذ تابعیت از طریق ازدواج در پرتغال

  اخذ تابعیت از طریق ازدواجدر نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان ، یکی از راههای اخذ تابعیت کشور دیگر ازدواج است.در نظامات سابق حقوقی ازدواج با یک مرد موجب تحمیل تابعیت می شد؛ برای مثال در نظام حقوقی ایران ودر قانون مدنی مقرر شده که اگر یک خانم غیر ایرانی با یک مرد ایرانی ازدو [...]